De Gezondheidsmissie

Visie

Op dit moment is het gemeentelijke beleid volop in ontwikkeling op het vlak van de Wmo, de Jeugdzorgen de Participatiewet. De sectoren in het sociaal domein transformeren naar één beleidsveld waar geen schotten meer bestaan op financieel en beleidsmatig gebied.

Mijn visie is dat het lokale gezondheidsbeleid een goede invalshoek om de gemeentelijke sectoren integraal te verbinden tot één sociaal domein. Ik hanteer hierbij de gezondheidsvisie van Hubert (2012):

‘Health as the ability to adapt and to self manage, in the face of social, physical and emotional challenges’. Deze omschrijving  benadert de gezondheid dynamisch en stelt veerkracht en zelfregie centraal. Dit zijn nu precies de doelstellingen die in het sociaal domein belangrijk worden gevonden: de eigen kracht van de burger en de eigen regie.

Missie

Mijn missie is dat het bevorderen van de gezondheid van de cliënt centraal gesteld wordt en een onderdeel zou moeten worden in het lokale overheidsbeleid. Mensen kunnen pas optimaal functioneren als ze gezond zijn en /of goed met hun gezondheid kunnen omgaan.

Doel

Mijn doel is diensten te verlenen aan burgers,  overheden en non-profit organisaties die de gezondheid en het welzijn van mensen willen bevorderen. De dienstverlening bestaat uit projectmanagement, beleidsadvies, training en coaching.