De Europese Unie is voor vrede en welvaart van alle mensen

Een goed functionerende rechtsstaat is namelijk de eerste voorwaarde om een barre fascistische  winter te bestrijden

Het is mijn inziens een unicum dat D66 Samira Rafaëla op Europees niveau debatteert over de gevolgen van de Toeslagenaffaire in Nederland. Ik pleit ervoor vaker dit soort debatten te plannen, omdat dit bijdraagt aan de nieuwe bestuurscultuur en Europa dichter bij de mensen brengt.

De groep slachtoffers van de toeslagaffaire bestaat uit onder andere hardwerkende middenklassers met een etnisch vinkje, die door discriminatoire algoritme onterecht van fraude beschuldigd werden. Hierbij kregen ze geen kans om in bezwaar- of beroep te gaan en hun naam te zuiveren. De gevolgen waren desastreus. De bedragen die werden teruggevorderd waren zo hoog dat mensen diep in de schulden terecht kwamen.  

De link met Europa is dat de non-discriminatie artikelen van de Europese Unie rechtsbronnen waar particulieren rechtstreeks een beroep op kunnen doen. Politici zoals Rafaëla erkennen hiermee de slachtoffers van de toeslagaffaire. Zij neemt daarmee politieke verantwoordelijkheid.

Blijf de door de toeslagaffaire beschadigde mensen ondersteunen:

Sommige mensen zullen zeggen: dit is de vuile was buiten hangen in een groot verband? Ja, uiteraard, sommige politici zullen dit niet leuk vinden. De toeslagenwet is toch politiek afgehandeld? De betrokken politici die zijn weliswaar afgetreden en hebben excuses gemaakt, maar de mensen die het aangaat ervaren nog steeds de gevolgen. Deze gevolgen van de toeslagenaffaire zijn nog onvoldoende afgehandeld, erkend en of verwerkt en vriend Mark Rutte zit nog steeds op dezelfde plek.

Wat mij betreft zouden politici zich vaker kwetsbaarder moeten opstellen, want deze houding geeft onze politici eerder een sterkere positie dan een zwakkere.  We kunnen nu beter met ons vingertje naar andere landen wijzen, landen waarbij de rechtsstaat ook onder druk staat.

Europa in de media

https://www.ad.nl/politiek/europarlement-walgt-van-toeslagenaffaire-schandvlek-in-de-geschiedenis-van-de-rechtsstaat~ab375069/?referrer=http%3A%2F%2Flocalhost%3A44117%2F

Sommige mensen zullen zeggen: Waarom is dit uitzonderlijke debat een meerwaarde voor Nederland, er wordt toch niets wezenlijk mee gedaan?

In de eerste plaats is een thema dat de Europese Unie direct in het mainstream Nederlandse nieuws brengt. Nu zien alle Nederlanders dat Europa meekijkt met onze rechtsstatelijke problemen en de Europese politiek daarmee een duidelijke rol pakt in de media.

Het werk van de Europese Unie en de parlementariërs dienen vaker op de Nederlandse voorpagina’s komen. Met een goede duiding waar Europa wel en niet over gaat. Europa gaat over onze democratische rechtsstaat, het gaat over non-discriminatie én na 70 jaar steeds meer over onze directe vrede en welvaart. Ik hoop dat de Nederlandse politici harder gaan lopen om de slachtoffers van de toeslagaffaire nog beter bij te staan en te laten begeleiden bij de opgelopen schade, maar ook de onderliggend “fouten” in de wetgeving te repareren.

Aanpak sociale- economische crisis?

Sommige mensen zullen zeggen: De Nederlandse en Europese politici hebben wel wat anders aan hun hoofd.

Jazeker, we hebben meerdere sociale crises die met elkaar verweven zijn.  

  1. De onvrede is onder andere in Nederland ontstaan door het gebrek aan aandacht voor uitvoering van beleid en de genoemde  Dit gebrek aan de menselijke maat ondermijnde de rechtstaat: falende rechtsbescherming, falende uitvoering door bureaucratie bij overheid en de toeslagen, het gebrek aan maatwerk in o.a. de Participatiewet, schulden die kunnen oplopen zonder oplossingsmogelijkheid. Het is meer dan terecht dat de nationale regelgeving, die onderliggend is aan het wantrouwen jegens de overheid, voortvarend moet worden aangepakt.
  2. Daarnaast hebben klimaatproblematiek en de hoge gasrekening. Europa is meer dan ooit verenigd in de aanpak van de mondiale problemen. De energietoeslag is een item om de vrede en het welvaartsdoel van de Europese Unie onder de aandacht te houden. Deze klimaatcrisis treft een grote groep mensen in de middenklasse direct in de portemonnee.
  3. De democratische rechtsbeginselen en met name de anti-discriminatie beginselen zijn het fundament onder de Europese Unie. De EU is opgericht als oplossing tegen het fascisme en voor ieders welvaart. Het benoemen van het welvaartsdoel van de Europese Unie geeft aan dat Europa er is voor de vrede en welvaart van mensen. Dit verhaal is mijn inziens een weerwoord tegen het rechtse populisme.  We laten zien dat nationale en Europese overheid zich inzet om mensen sociaal en economisch door deze barre winter heen te slepen. Een goed functionerende rechtsstaat is namelijk de eerste voorwaarde om een barre fascistische  winter te bestrijden.