Een Interview met Harm Puite, sociaal ondernemer

blog-inloophuis-_czaarpeterstraat-51_street-corner_1760x400Interview Harm Puite

 

Interview met Harm Puite, een sociaal ondernemer werkzaam als begeleider van het inloophuis in de Czaar Peter buurt.

  1. Waarom ben jij gemotiveerd om juist dit project te begeleiden?

Harm: Ik ben via mijn voormalige werkgever in de welzijnssector in contact gekomen met diverse samenwerkingspartners. De Stichting Oecumenische Kerk- en Buurtwerk Amsterdam Oost was daar één van. Via mijn opdracht in 2011 om de Wmo loketten op te zetten werd ik gevraagd om spreker te zijn bij een van hun bijeenkomsten. Het contact bleef bestaan en enige tijd later werd besloten dat de inloophuizen werden afgebouwd. De bestuurders en betaalde begeleiders gingen met pensioen. Dit leek een goede aanleiding om te stoppen met dit Inloophuis want mede door de ontkerkelijking was er minder geld beschikbaar voor het inloophuis. Uiteindelijk sloten 4 van de zeven Inloophuizen in Amsterdam.

Op dat moment heb ik gevraagd of ik het inloophuis dan zelf verder kon begeleiden. De gemeente en de Stichting zouden dan, met een veel beperkter inzet van middelen, de exploitatie en begeleiding rond krijgen .

  • Wat is het doel en wat zijn de activiteiten van een inloophuis?

Harm: het doel is wat mij betreft dat je er bent voor de mensen en ze ruimte biedt om gehoord te worden. Alle mensen rijk of arm willen gehoord worden en een bijdrage geven aan de maatschappij. De doelgroep waar ik mee werk zijn mensen met heel weinig geld en vaak ook veel aanvullende problemen. Ook komen er veel migranten vrouwen in het inloophuis.

  • Worden mensen zelfredzaam van de activiteiten van het inloophuis? Dit is nl. het toverwoord bij de gemeente ambtenaren?

Harm: Mijn doel is dat er met zo weinig mogelijk middelen van buitenaf, de buurtbewoners zelf de exploitatie van het huis op zich nemen. Dit lukt goed, want de begeleiding is nu nog maar 6 uur per week. Ik vraag me steeds af ben ik nog wel nodig en wat zou ik dan nog moeten doen?

De migrantenvrouwen zijn namelijk heel actief bij het draaiend houden van het inloophuis . Verder hebben ze eten gekookt en spullen verzameld voor de vluchtelingen van de Vluchtelingenkerk. Ze zijn actief in moedergroepen en geven voorlichting over opvoeding. Verder zijn ze bezig met hun eigen emancipatieproces en doen dit met behulp van Koran.

  • De Stichting is een kerkelijke stichting, wat is het doel van de Stichting?

Harm: De Stichting heeft als doelstelling om dichter bij de mensen te zijn en heeft geen doel om mensen aan een specifieke kerk te binden.

  • Heeft de gemeente nog een rol gehad in de exploitatie van het inloophuis?

Harm: Ja enkele jaren terug hebben we sociale activeringsprojecten gedraaid. Hiermee konden mensen die gestuurd werden door de gemeentelijke sociale dienst door hen zelf georganiseerde activiteiten aanbieden. Dit contract met de gemeente heb ik opgezegd omdat er op een gegeven moment gevraagd werd hen te stimuleren om dichter bij de arbeidsmarkt komen. Dit paste niet in mijn concept van werken en hiervoor zou ik me allerlei bochten moeten wringen om de individuele arbeidsdoelstellingen te toetsen en te verantwoorden. De mensen in het inloophuis worden dan teveel een nummer en dat is nou net niet de bedoeling.

  • Tegen welke knelpunten loop je aan?

Harm: Een tijdje terug was er een discussie dat de gemeente geen activiteiten subsidieerde met een kerkelijke grondslag. We hebben gelukkig aan de gemeente kunnen laten zien dat we met weinig geld hele zinvolle activiteiten doen en dat het er nooit om gaat een godsdienst uit te dragen of mensen te bekeren.

Zo mochten activiteiten van migranten op een brede school geen doorgang meer vinden omdat naast de huiswerkles en de moederactiviteiten er ook Koranles werd gegeven. Enkele van deze groepen hebben toen onderdak gevonden in het inloophuis. De reden is dat de deelgemeenten de scheiding van kerk en staat te hoog in het vaandel hebben. Het is echter de vraag of dit concept nog van toepassing is in de huidige tijd. We kunnen niet zonder de vrijwilligers met een religieuze inspiratie om dichter bij de mensen te komen die dit het hardste nodig hebben . Onze Stichting is er voor iedereen en het lijkt me niet wenselijk dat migranten worden verleid financiering te accepteren door buitenlandse doanteurs met een orthodoxe agenda.

  • Wat is je advies aan de gemeente?

Harm: Vertrouw er op dat er zoveel meer gebeurd in een inloophuis. Dit is niet te vangen in uitgebreide controle- en verantwoordingsmethodieken. Ons concept is naar mensen te luisteren en hen minimaal te begeleiden bij het organiseren van hun eigen activiteiten of bijeenkomsten. Ga zelf ook kijken en vragen stellen.

Deze opmerking sluit mijn inziens goed aan op wat de Rapport van de RMO stelt dat overheid meer ruimte biedt aan maatschappelijke organisaties en de burgers.